Om de veertien dagen op woensdag het live video programma van Medium Tresi Barros de Schittering: De Magneet van Zijn. Tresi deelt haar spirituele kennis met ons. Zij zal samen met Meester Isaak elke aflevering ook enkele vragen beantwoorden.

U kunt uw vragen aanleveren via facebook of secretariaat@tresibarros.nl

Wat betekent de titel De Magneet van Zijn?

Wat je bent, straal je uit en trek je naar je toe….

We hebben voor de aflevering van 12 juni de volgende vragen ontvangen:

 • Waarom ben ik arm?
 • Waarom heb ik geen vrienden?
 • Wat moet ik uitstralen om een gelukkige liefdesrelatie te krijgen?
 • Wat moet ik doen om een leuke baan te vinden?
 • Wat moet ik doen als ik blokkades heb?
 • Wat moet ik doen als ik paniekaanvallen heb?

We hebben voor de aflevering van 26 juni de volgende vragen ontvangen:

 • Wat je bent, straal je uit en trek je naar je toe. Kan ik dit veranderen en zo ja hoe, zodat ik wat anders ga uitstralen en naar me toe trekken. Hoe trek ik bijv. een leuke vrouw aan?
 • De laatste tijd zijn er steeds meer mensen die hun kinderen niet laten inenten omdat zij denken dat kinderen er ernstige ziekten door kunnen krijgen. Wat vindt u daarvan?
 • Waarom zijn er tegenwoordig zoveel natuurrampen? Kun je zeggen dat de mensen het zelf naar zichzelf hebben toegetrokken? Kunnen we het nog veranderen? Waarmee zouden we moeten beginnen?

We hebben voor de aflevering van 3 juli de volgende vragen ontvangen:

 • Ik ben depressief. Heb niet veel zin om uit bed te komen. Ik slik antidepressiva. Wat zou u mij adviseren?
 • Wat vind je van de psychiatrische ziekte schizofrenie? Bij deze ziekte hoor je stemmen. Door medicatie verminderen de symptomen.
 • Wanneer ben je een nemer en wanneer ben je een gever?
 • Als ik naar u toekom voor een consult, hoe gaat dat dan? Wat voor soort informatie kunt u mij geven?
 • Wat gebeurt er als je mediteert?

We hebben voor de aflevering van 10 juli de volgende vragen ontvangen:

 • Waarom is er zoveel ellende op de wereld? En hoe kunnen we hier iets tegen doen? Zelf zeg ik verbeter de wereld en begin bij jezelf.
 • Waarom/waardoor is het dat je na bepaalde ervaringen/verlies, jezelf zo verliest dat je niet echt meer kunt leven, blij zijn, jezelf geven…enz?
 • Ik begrijp dat Meester Isaak water instraalt. Wat is de werking van dit water? Waar kan ik dit kopen?

We hebben voor de aflevering van 14 augustus de volgende vragen ontvangen:

 • Iemand die ik ken is gelovig en zegt dat mediums en paragnosten van de duivel zijn… Daar ben ik het niet mee eens. Hoe kijken jullie naar alle soorten verschillende geloven op deze wereld?
 • Mijn gevoel zegt dat mijn missie is om het Licht wat ons allemaal verbindt, te delen. Ik heb daarvoor een bijzondere ervaring gehad in februari afgelopen jaar. Mijn missie is dat ik mensen bewust mag maken dat ze allemaal Lichtwezens zijn. En dat iedereen verbonden is met de grote bron van liefde, die ik God of Universum noem. Als dit klopt, hoe kan ik deze boodschap het beste nog meer verspreiden? Ik heb in mijn praktijkruimte al diverse lezingen mogen geven en menigeen mogen inspireren.
 • Zie je als je overlijdt al je geliefde mensen? In de film What dreams may come van Robin Williams gaat de overleden Chris op zoek naar zijn vrouw die zelfmoord heeft gepleegd. En zie je als je overlijdt ook je geliefde huisdieren?

We hebben de volgende vragen ontvangen:

 • Ik zie dat u een workshop rouwverwerking geeft. Wat gebeurt er in deze workshop?
 • Ik hoor weleens een stem die (negatieve) opdrachten geeft waar ik niet naar luister. Ook ervaar ik onverklaarbare klachten. Ik krijg daar medicatie voor, maar ik vroeg me af wat ik hier nog meer tegen kan doen?
 • Wat vinden jullie van parenclubs, prostitutie en dergelijke? Zou het voor iemand met weinig seksuele ervaring aan te raden zijn om daar naar toe te gaan of is het taboe?
 • Hebben jullie tips om mijn intuïtie te ontwikkelen?
 • Als je helderziend bent, wat zie je dan? Weet je dan hoe de toekomst zal zijn? Kunt u ook zien of iemand ziek is en naar de dokter moet?

We hebben de volgende vragen ontvangen:

 • Als je in reïncarnatie gelooft, geloof je ook dat de aarde een leerschool is. Welke aardse sferen zijn er? En wanneer kom je in een geestelijke sfeer? Wat moet je daarvoor doen?
 • Leven mensen die over zijn gegaan naar gene zijde net zo’n leven als op aarde?
 • Heeft ieder mens een gids?
 • Waarom sterft de ene mens jong en wordt de ander oud? En waarom wordt de ene mens ziek en blijft de ander gezond?
 • Komen er nog meer voedselcentra van Isaak & de Schittering?

We hebben de volgende vragen ontvangen:

 • De vervuiling van het milieu wordt steeds erger. Bijvoorbeeld luchtvervuiling en vervuiling van de zeeën door bijv. plastic deeltjes. Het is om moedeloos van te worden. Wat kun je als persoon doen om dit te verminderen? Hoe moet je gaan leven?
 • Hier op aarde heb je allerlei verschillende talen, zoals Engels, Duits, Nederlands etc. Spreekt men op gene zijde iedere taal? Want als een mens over gaat naar gene zijde dan moet je wel met die persoon kunnen communiceren. Waarom zijn er eigenlijk verschillende talen op aarde?
 • Reïncarneren wij mensen altijd weer als mens? Of kun je ook als dier reïncarneren? Reïncarneren dieren ook?
 • Wat gebeurt er met slechte mensen die overleden zijn, zoals bijvoorbeeld Hitler? Reïncarneren zij weer met het nodige karma?
 • Ieder mens heeft toch een levensboek? Wat staat er allemaal in een levensboek?

Meester Isaak gaat deze keer in op 2 zeer actuele onderwerpen:
Buitenlanders in Nederland en
Discussie rond Sinterklaas!

We hebben de volgende vragen ontvangen voor de 9de aflevering van de Magneet van Zijn, 20 november 2019.
Meester Isaak & de Schittering geven antwoord:
We hebben de volgende vragen ontvangen:

Waarom zijn Pim Fortuijn en Wilders zo bezig met de buitenlanders? Waarom zijn deze leiders eigenlijk zo voor ‘ minder Marokkanen’ en dat ze Nederland gewoon een beetje schoon willen maken van de buitenlanders die in een uitkering zitten of gewoon de criminelen. Waarom zijn deze mensen geïnspireerd daarin? Waarom is hun energieveld die kant op gegaan? Ligt hier een boodschap in?
Iemand durft hardop te spreken ‘minder Marokkanen’ maar ik denk dat veel andere mensen dit ook denken.

Bij voldoende tijd:
Uw informatie over het Sinterklaasfeest levert heftige reacties op van voor en tegenstanders. Wilt u voor de kijkers van de Magneet van Zijn nog iets vertellen over het Sinterklaasfeest?

We hebben de volgende vragen ontvangen:

 • Ik heb een vraag over transseksuelen. Wat vindt de goddelijke wereld ervan: kan het echt zo zijn dat je in een verkeerd lichaam bent geboren?
  Transseksuelen, personen die hun oorspronkelijke geslachtskenmerken als dermate problematisch ervaren, dat zij permanent en geheel van geslacht willen veranderen of zijn veranderd.
  Travestieten, personen die tevreden zijn over hun geslachtskenmerken, maar die wel de behoefte voelen om bijv. kleding van de andere sekse te dragen.
 • Als iemand in coma ligt, kan hij/zij je dan horen? Help je diegene door tegen hem/haar te praten? Wat is er aan de hand met iemand die in coma ligt?
  Hoe weet je of iemand nog wakker kan worden uit een coma of dat het beter is om de stekker eruit te trekken?
 • Helpt het als je bidt? Kun je om de genezing van iemand vragen?
  Hoe werkt bidden, wat gebeurt er dan?
 • Het is bekend dat meesters en instrumenten een zwaar leven hebben op aarde om het doel van hun leven te realiseren. Zijn alle zielen voorbestemd om ooit een meester of instrument te worden?
 • De aarde is gemaakt door God, maar is God ook door iemand gemaakt?

We hebben de volgende vragen ontvangen:

 • Volgende week is het Kerstmis.
  * Wat betekent de geboorte van Jezus nog steeds voor ons in 2019?
  * Kerstmis wordt de laatste jaren steeds commerciëler. Soms lijkt het wel of het alleen nog maar om cadeautjes gaat. Hoe zouden wij Kerstmis het beste kunnen vieren?
 • In de boeken van meester Isaak staat dat als je naar de aarde komt, de tijd al vast staat dat je weer teruggaat naar de andere wereld. Nu wordt er vaak gezegd in de media bijv. als je stopt met roken of als je gezonder gaat leven dan leef je langer. Is het bij je geboorte al bekend hoe je je leven gaat leiden en dat je gaat stoppen met roken en/of gezonder gaat leven? Kun je ervoor kiezen om langer te leven, je hebt toch een vrije wil? Of zijn ook deze beslissingen die je neemt ook van te voren al bekend?
 • In de wereld hebben we dualiteit zoals: goed-slecht, klein-groot, rijk-arm. Heeft dit een reden?
 • Kun je iets meer vertellen over hoe karma precies werkt? Moet je bijvoorbeeld steeds reïncarneren tot al het karma opgelost is?
 • Wat is de mening van Meester Isaak over lucide dromen? Is het eigenlijk wel goed en gezond? Omdat een droom toch voor verwerking van gevoelens dient? Kan deze droom bijvoorbeeld psychoses kan veroorzaken. Het werd in de lucide droom soms ook een soort van machtsstrijd met mijn onderbewustzijn. Een lucide droom is een droom waarin de dromer zich bewust is van het feit dat hij droomt en zijn wil gaat opleggen aan de droom, met andere woorden de regie van de droom in handen neemt.

We hebben de volgende vragen ontvangen:

 • Ik wens u een Gelukkig Nieuwjaar! Wat zijn uw wensen voor het nieuwe jaar voor de mensen op aarde?
 • Kunt u uitleggen wat u bedoelt met: De gedachte achter de gedachte is altijd de gedachte die telt. Kunt u een voorbeeld geven?
 • Is het ook mogelijk dat u contact legt met iemand die geestelijk gehandicapt is? Kunt u tijdens een consult vertellen hoe het met iemand gaat, hoe iemand zich voelt? Is een foto meenemen voldoende of is het beter wanneer iemand zelf ook meekomt naar een consult als dat mogelijk is?
 •  Wat moet je doen als je het niet naar je zin hebt in je leven? Als je in een sleur zit en niet goed weet hoe je eruit kan. Hoe vind ik mijn passie? Of heeft niet iedereen een passie?
 • Er zijn mensen die student zijn bij u. Wat voor soort dingen leer je als je student bent? Hoe kun je student worden bij u?

We hebben de volgende vragen ontvangen:

 • Al vele jaren gaan mensen naar Lourdes, naar de plek waar Maria is verschenen aan Bernadette. Wat zoeken de mensen in Lourdes? Ontvangen zij werkelijk hulp daar?
 • Wat is een bijna dood ervaring? Je hoort vaak dat mensen heel mooi licht aan het eind van een tunnel zien. Is dit echt zo?
 • Als je oprecht vergeving vraagt voor iets wat je hebt gedaan, is je karma dan ook ingelost? Of ontvang je wel vergiffenis maar moet je het karma daarna wel nog inlossen?
 • Numerologie is een vorm van waarzeggerij gebaseerd op kennis van getallen. Numerologen analyseren iemands karakter, geven toekomstvoorspellingen en gebruiken getallensymboliek bij het oplossen van problemen. Is dit onzin of geeft het goede info?
 • Het is bijna Valentijnsdag. Heeft u nog tips voor mensen die verliefd zijn op iemand die dit nog niet weet?

Meester Isaak beantwoordt vragen over het CORONAVIRUS in een extra uitzending.
De volgende vragen worden beantwoord:

 • Moeten wij voorzorgsmaatregelen nemen voor het CORONAVIRUS wat zich nu snel verspreidt vanuit China? Komt het ook naar Nederland? Komt er binnenkort een antivirus? Start minuut 2.35.
 • Als je EERLIJK EN OPRECHT tegen anderen bent dan wordt een ander soms kwaad. Hoe moet je daarmee omgaan? Start minuut 6.40.
 • Waarom is het toch zo moeilijk om te ZIJN WIE JE BENT? Bijv. homo? Waarom wordt de druk van de omgeving als zo groot ervaren? Start minuut 9.50.
 • Bij WELK GELOOF dien je de juiste God? Wat betekent God dienen? Bij het ene geloof mag je geen rundvlees eten, bij het andere geen varkensvlees of bepaalde producten mogen elkaar niet raken. Heeft dat met God dienen te maken? Start minuut 17.10.
 • U heeft gezegd in uw boek: EEN GEVOEL EVOLUEERT steeds weer. Dus wat je nu voelt, hoef je straks niet meer te voelen. Betekent dit als je 30 jaar dezelfde partner hebt dat je dan stilstaat in je gevoel? Start minuut 26.10.

Deze aflevering staat in het teken van ons voedselcentrum Isaak & de Schittering. We zullen de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat is de magneet van zijn van Isaak & de Schittering? Wat willen wij als magneet van zijn aantrekken?
 • Waarom zet Isaak & de Schittering zich in voor de minderbedeelden?
 • Waarom zijn er broeders die zich inzetten voor Isaak & de Schittering?
 • Waarom zijn er vrijwilligers bij Isaak & de Schittering? Wat trekt hen naar ons toe en wat is de bedoeling van Isaak & de Schittering naar hen toe en waar wil Isaak & de Schittering heen?
 • Wat is een voedselcadeaubon?